Wie zijn wij?

Erbij Dagbesteding is een logisch vervolg op de dagbesteding die al jaren bij Wasserij Boumans plaatsvindt. Mensen met verschillende achtergronden ontvangen daar dagbesteding. Met deze ervaring, ons netwerk en beschikbare faciliteiten bouwen we voort en richten we een aparte dagbesteding op om zo nog beter cliënten te kunnen faciliteren. Erbij Dagbesteding beschikt over meerdere locaties. Cliënten worden in iedere locatie professioneel ondersteund door begeleider(s)-dagbesteding.

De organisatie wordt geleid door een directeur/bestuurder. De Raad van Commissarissen zorgt voor het toezicht. De cliënten kunnen op grond van de WMCZ op het beleid invloed uitoefenen door middel van de Cliëntenraad. De bestuurder wordt ondersteund door een administratie (cliënten, personeel en financieel).

Erbij Dagbesteding is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en voldoet daarmee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is inclusief een onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschillencommissie.