Wie zijn wij?

Erbij biedt persoonlijke begeleiding en dagbesteding voor iedereen (*) die dit nodig heeft en doen dit op maat: we kijken naar iedere individuele client en naar zijn/haar behoefte en wensen en stemmen de zorg hierop af.

Dit doen we alle mogelijke zorg-vormen: WLZ, WMO, PGB via budget of Zin.

Erbij is een logisch vervolg op de begeleiding en dagbesteding die al vele jaren bij Wasserij Boumans plaatsvindt: mensen met verschillende achtergronden ontvangen daar al ruim 10jaar begeleidingen dagbesteding. Met deze ervaring, ons netwerk en beschikbare faciliteiten bouwen we voort en hebben we een aparte dagbesteding opgericht om zo nog beter cliënten te kunnen begeleiden en passende activiteiten te kunnen bieden. Erbij beschikt over meerdere locaties. Cliënten worden in iedere locatie professioneel ondersteund door onze begeleider(s).

De organisatie wordt geleid door een directeur/bestuurder. Er zijn 8 begeleiders en er is een gedragskundige werkzaam bij Erbij. De Raad van Commissarissen zorgt voor het toezicht.

Erbij is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en voldoet daarmee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is inclusief een onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschillencommissie.

 

Zorg-vormen

Erbij verzorgt, op jou afgestemd:

Volledig Pakket Thuis, waaronder:

 • thuisbegeleiding
 • dag- en vrijetijdsactiviteiten
 • 24/7 bereikbaar

Modulair Pakket Thuis

 • thuisbegeleiding
 • dag- en vrijetijdsactiviteiten
 • 24/7 bereikbaar

Dagbesteding en persoonlijke begeleiding via WLZ, WMO of PGB:

 • in een prikkel-arme omgeving
 • in een prikkel-rijke omgeving
 • bij bedrijven, in het groen, in de horeca, et cetera
 • ook thuis als dat nodig is
 • een combinatie van hierboven is natuurlijk ook mogelijk

Dit alles passend bij iedere client. Begeleiding en geschied  door ervaren begeleiders en gedragskundige.

(*) iedereen boven 18 jaar en zonder vrijheidsbeperkende omstandigheden.