Zorg voor kwaliteit

Voor Erbij is het steeds belangrijk dat:

  • De wensen en mogelijkheden van iedere cliënt hét uitgangspunt zijn voor de invulling van de thuisbegeleiding en dagbestedingen.
  • We de gewenste begeleiding vastleggen in een individueel begeleidingsplan.
  • Samen met de cliënt de uitvoering van het begeleidingsplan wordt gevolgd en geëvalueerd – zo passen we samen steeds verbeteringen toe.
  • Onze begeleiders en gedragsdeskundigen voortdurend in staat zijn de gewenste begeleiding te geven. Daarvoor organiseren we regelmatig bijscholing.
  • Als een cliënt niet tevreden is, wij dit meteen oppakken om te verbeteren.
  • Voor cliënten de mogelijkheid bestaat om bij een onafhankelijke instantie een klacht in te dienen (Klachtenportaal Zorg)
  • We in ons handelen voortdurend voldoen aan wet- en regelgevingen die gericht zijn op het welzijn, de vrijheid en veiligheid van cliënten.