Zorg voor kwaliteit

Voor Erbij is het steeds belangrijk dat:

  • De wensen en mogelijkheden van iedere cliënt hét uitgangspunt zijn voor de invulling van de thuisbegeleiding en dagbestedingen;
  • We de gewenste begeleiding vastleggen in een individueel begeleidingsplan;
  • Samen met de cliënt de uitvoering van het begeleidingsplan wordt gevolgd en geëvalueerd. Zo passen we samen steeds verbeteringen toe;
  • Onze begeleiders en gedragsdeskundige voortdurend in staat zijn de gewenste begeleiding te geven. Daarvoor organiseren we regelmatig bijscholing;
  • Als een cliënt niet tevreden is, wij dit meteen oppakken om te verbeteren. En dat voor cliënten de mogelijkheid bestaat om bij een onafhankelijke instantie een klacht in te dienen (Klachtenportaal Zorg)
  • We in ons handelen voortdurend voldoen aan wet- en regelgeving, die gericht is op het welzijn, de vrijheid en veiligheid van cliënten.